Česká rodinná firma s více než třicetiletou tradicí

Rostlinný protein

Většina dospělých má vysoký nebo zvýšený krevní tlak (hypertenzi). Již proběhlé studie našly důkaz, že konzumenti masa mají obecně vyšší krevní tlak než vegetariáni.

Vyšší příjem rostlinného proteinu je spojován s nižším krevním tlakem

Většina dospělých má vysoký nebo zvýšený krevní tlak (hypertenzi). Již proběhlé studie našly důkaz, že konzumenti masa mají obecně vyšší krevní tlak než vegetariáni.

Paul Elliot, M.B., Ph.D a jeho kolegové z univerzity v Londýně analyzovali data z INTERMAP studie, která zahrnovala 4680 lidí ( 2359 mužů s 2321 žen) věku od 40 do 59 let ze čtyř zemí. U každého účastníka měřili systolický a diastolický krevní tlak ve tří až šesti týdenní periodě. Každý účastník dále během návštěv napsal, co všechno vypil a snědl v předchozích 24 hodinách, včetně dietních doplňků. Rovněž byly odebrány vzorky moči. Soudě dle jejich záznamů jídelníčků a také podle vzorku moči vyplynulo, že ti, kteří konzumovali více rostlinného proteinu, měli s větší pravděpodobností nižší krevní tlak, než ti, kteří ho konzumovali méně. Výsledky výzkumu se shodují se současnými doporučeními na dietu s převahou rostlinného proteinu jako součást zdravého životního stylu pro prevenci vysokého krevního tlaku a s ním souvisejících chronických onemocnění.

Zdroj: www.sciencedaily.com